Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Neformalusis švietimas

VIII. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS MOKYKLOJE

1.    Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas pagal mokyklos siūlomas neformaliojo švietimo programas, skatinančias pasirinkusių mokinių asmenines, socialines, edukacines ar profesines kompetencijas ugdyti.

2.    Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – ne mažesnis kaip 8.

3.    Neformaliojo švietimo veiklos laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

4.     Neformaliojo švietimo organizavimas:

4.1.   neformaliojo švietimo organizavimo kryptys: meninė ir  sportinė;

4.2.   mokiniams siūlomi tokie neformaliojo švietimo organizavimo būdai: teorinis ir praktinis, tiriamasis, eksperimentinis, veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų;

4.3.    neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš 1-10, 11-12 klasių mokinių.

5.    Mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir turi vienos ar kelių pamokų trukmės laisvo laiko tarpą, tuo metu gali dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje.

6.     Mokinių atostogų metu neformaliojo švietimo užsiėmimai vyksta pagal poreikį, mokiniai turi galimybę sportuoti sporto salėje, leisti laiką skaitykloje ar neformaliojo ugdymo kabinete.

Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas

Neformaliojo švietimo mokėjimo tvarka