Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Nuolat veikiančios darbo grupės ir komisijos

2022-2023 m.m.

METODINES GRUPĖS IR METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI: 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinė grupė, pirmininkė – Ingrida Remeikienė; 

Socialinio, meninio, fizinio ugdymo ir technologijų mokytojų metodinė grupė, pirmininkas – Dalią Jovaišienę; 

Matematikos, informacinių technologijų ir gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, pirmininkė – Alesia Kolupayeva; 

Kalbų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, pirmininkė – Dovilė Arlikevičiūtė; 

Klasių auklėtojų metodinė grupė, pirmininkė – Kristina Mituzienė; 

Metodinė taryba, pirmininkė – Irina Kušleikienė. 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ: 

Pirmininkė – Irma Andruškevičė, matematikos mokytoja; 

Nariai: 

  • Irina Kušleikienė, fizikos ir IT mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės atstovė; 
  • Rasa Lukoševičienė, socialinių kompetencijų ugdymo koordinatorė; 
  • Virginija Zavaliauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

Komisijos pirmininkė – Sigita Mažeikė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Erika Jocienė, logopedė, spec. pedagogė. 

Sekretorė – Rasa Lukoševičienė, socialinių kompetencijų ugdymo koordinatorė;  

Nariai – Olga Neutova, istorijos mokytoja; 

  • Kristina Jurienė, psichologė; 
  • Ingrida Remeikienė, pradinio ugdymo mokytoja; 
  • Nadežda Bessarab-Bardiševičė, soc. pedagogė.