Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Mokytojai

2022-2023 m.m. mokytojų sąrašas

Pavardė, vardas 

Pareigos 

Kvalifikacinė 
kategorija 

El. paštas 

Andruškevičė Irma 

Matematikos mokytoja 

Vyresnioji  mokytoja 

irma.andruskevice@sanarves.lt  

Arlikevičiūtė Dovilė 

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja 

Užsienio kalbos (ispanų) mokytoja 

Mokytoja 

dovile.arlikeviciute@santarves.lt  

Bagdonaitė Dainė 

Chemijos mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

daine.bagdonaite@santarves.lt  

Bessarab-Bardiševičė Nadežda 

Socialinė pedagogė 

Socialinė pedagogė metodininkė 

nadezda.bessarab_bardisevice@santarves.lt  

Čekanauskienė Neringa 

Informacinių technologijų mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

neringa.cekanauskiene@santarves.lt  

Baranauskaitė Dalia 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

dalia.baranauskaite@santarves.lt   

Fabijūnas Ričardas 

Technologijų ir žmogaus saugos mokytojas 

Mokytojas metodininkas 

ricardas.fabijunas@santarves.lt  

Korsakė Žydrė 

Pradinių klasių mokytoja 

Mokytoja 

zydre.korsake@santarves.lt  

Gavrilova Jelena 

Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

jelena.gavrilova@santarves.lt  

Puzarienė Miglė 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

migle.puzariene@santarves.lt  

Grabauskas Arūnas 

Kūno kultūros mokytoja 

Mokytojas metodininkas 

arunas.grabauskas@santarves.lt  

Trinkė Donata 

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja 

Mokytoja 

donata.trinke@santarves.lt  

Mažeikė Sigita 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

sigita.mazeike@santarves.lt  

Jocienė Erika 

Specialioji pedagogė, logopedė 

Vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė 

erika.jociene@santarves.lt  

Jovaišienė Dalia 

Dailės ir technologijų mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

dalia.jovaisiene@santarves.lt  

Kazlauskaitė Rūta 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

ruta.kazlauskaite@santarves.lt  

Kolupayeva Alesia 

Matematikos mokytoja 

Mokytoja 

alesia.kolupayeva@santarves.lt  

Krankalytė Lolita 

Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

lolita.krankalytė@santarves.lt  

Kulevičienė Renata 

Geografijos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

renata.kuleviciene@santarves.lt  

Kušleikienė Irina 

Fizikos mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

irina.kusleikiene@santarves.lt  

Informacinių technologijų mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

 

Legackaja Oksana 

Muzikos ir šokio mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

oksana.legackaja@santarves.lt  

Lukoševičienė Rasa 

Pradinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja 

rasa.lukoseviciene@santarves.lt  

Juškevičienė Lina 

Užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja 

Mokytoja 

lina.juskeviciene@santarves.lt  

Mituzienė Kristina 

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

kristina.mituziene@santarves.lt  

Neutova Olga 

Istorijos mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

olga.neutova@santarves.lt  

Pociuvienė Ramunė 

Fizinio ugdymo mokytoja 

Mokytoja 

ramune.pociuviene@santarves.lt   

Janavičienė Karina 

Biologijos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

 

Remeikienė Ingrida 

Pradinių klasių mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

ingrida.remeikiene@santarves.lt  

Jurienė Kristina 

Psichologijos mokytoja 

Mokytoja 

kristina.juriene@santarves.lt  

Norvilienė Aidara 

Pradinių klasių mokytoja 

Mokytoja 

aidara.norviliene@santarves.lt  

Surmina Galina 

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja 

Mokytoja 

galina.surmina@santarves.lt  

Šeleng Irina 

Chemijos mokytoja 

Mokytoja 

irina.seleng@santarves.lt  

Vaitiekūnienė Giedrė 

Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

giedre.vaitiekuniene@santarves.lt  

Valiuvienė Vida 

Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja 

Mokytoja 

vida.valiuviene@santarves.lt  

Vilčikauskienė Vilma 

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja 

Mokytoja 

vilma.vilcikauskiene@santarves.lt  

Vodianickaja Tatjana 

Pradinių klasių mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

tatjana.vodianickaja@santarves.lt  

Volodkė Marija 

Pradinių klasių mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

marija.volodke@santarves.lt  

Zavaliauskienė Virginija 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

virginija.zavaliauskiene@santarves.lt 

 

 GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė – Irma Andruškevičė, matematikos mokytoja; 

Nariai: 

  • Irina Kušleikienė, fizikos ir IT mokytoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės atstovė; 
  • Rasa Lukoševičienė, socialinių kompetencijų ugdymo koordinatorė; 
  • Virginija Zavaliauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 

Pagrindinės funkcijos:

  1. Planuoti ir įgyvendinti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
  2. Atlikti įrodymais grindžiamus veiklos vertinimo tyrimus.
  3. Analizuoti gimnazijos keliamų tikslų ir pasiektų rezultatų santykį.
  4. Skatinti ir įtraukti visus bendruomenės narius dalyvauti įsivertinime.
  5. Rengti rekomendacijas dėl gimnazijos veiklos gerinimo