Raštinė:

+370 41 435716 santarvesvm@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Konsultacijos

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros specialistė Karina Janavičienė (21A kab.) el.p.  karina.janaviciene@santarves.lt

Karinos Janavičienės karjeros specialistės darbo grafikas:

Savaitės dienaTiesioginis darbasPietų pertraukaNetiesioginis darbas
Pirmadienis10.00 – 14.00 Pagal poreikį gimnazijoje, už gimnazijos ribų su socialiniais partneriais ir/arba nuotoliniu būdu
Antradienis9.30 – 15.0012.00 – 12.30
Trečiadienis10.00 – 14.00 
Ketvirtadienis9.30 – 15.0012.00 – 12.30
Penktadienis10.00 – 14.00 
Iš viso:22 val. (60 proc.) 14 val. (40 proc.)

Dėl individualių konsultacijų jums patogiu laiku galime tartis el. paštu: karina.janaviciene@santarves.lt arba žinute į TAMO dienyną.

Esu čia tam, kad padėčiau TAU, mielas mokiny, sėkmingai planuoti ir pasirinkti karjeros kelią!

Kiekvienas asmuo turi išmokti, kaip reikia planuoti savo ateitį, pasirinkti tinkamą profesiją, atrasti save, suvokti savo galimybes.

Kuo aš galiu padėti?

 • pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • kaip rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
  • pažinti savo stipriąsias savybes, karjeros galimybes, išsikelti tikslus ir sukurti planą, kaip jų siekti;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • būti pasirengusiam sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
  • atsakyti į klausimus, susijusius su studijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Gerbiami Tėveliai (globėjai, rūpintojai), konsultacijų metu pasitarsime šiomis temomis:

 • apie tėvų įtaką ir vaidmenį vaiko karjeros planavimui;
 • profesijos ir studijų programos pasirinkimus;
 • individualaus karjeros plano sudarymą;
 • studijų sričių ir ugdymo turinio derinimą vidurinio ugdymo programoje;
 • stojimo sąlygas ir priėmimo tvarką į profesines ir aukštąsias mokyklas.

Ugdymo karjerai tikslas – užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą ir, gerbiant mokinio polinkius ir gebėjimus, sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save, sudaryti sąlygas mokiniams/ ugdytiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai paslaugos:

– individualios/grupinės konsultacijos;
– pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai, projektinė veikla;
– vizitai į įmones, susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
– profesinio veiklinimo renginiai.