Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Priėmimo aprašas

Priėmimas į gimnaziją

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

2022-2023 MOKSLO METAIS

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (toliau –PUG) priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. paštu) nuo 2020 m. spalio mėn., bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. Dokumentas, patvirtinantis, jei šeimai taikoma atvejo vadyba.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 41 43 57 16 arba el. paštu: santarvesvm@gmail.com
Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Prašymas priimti į mokyklą PUG

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS į 1–4, 5–8, 9–10 IR 11–12 KLASES

2021-2022 MOKSLO METAIS

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 1–4, 5–8, 9–10 ir 11–12 klasėse priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. paštu) nuo 2021 m. kovo 1 d.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar jo kopiją;

2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo kopiją;

3. Pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 41 43 57 16 arba el. paštu: santarvesvm@gmail.com

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą


Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ


Pirmininkė – Ingrida Kuolienė, gimnazijos direktorė;
Nariai:  – Kristina Buivydienė, raštinės vedėja;

–   Olga Neutova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

–   Nadežda Bessarab-Bardiševičė, soc. pedagogė;

–   Erika Jocienė, spec. pedagogė.