Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Priėmimo aprašas

Priėmimas į gimnaziją

Prašymai priimami gimnazijos raštinėje (Vytauto g. 113, Šiauliai) arba teikiami el. paštu: santarvesvm@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadienis

8.00–16.00

Antradienis

8.00–16.00

Trečiadienis

8.00–16.00

Ketvirtadienis

8.00–16.00

Penktadienis

8.00–16.00

Papildoma informacija teikiama tel. +370 41 43 57 16

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – Ingrida Kuolienė, direktorė

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Olga Neutova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Kristina Buivydienė, raštinės vedėja;
  • Erika Jocienė, specialioji pedagogė, logopedė;
  • Nadežda Bessarab–Bardiševičė, socialinė pedagogė.

Mokiniu priėmimo i gimnazija komisijos darbo reglamentas

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

2022-2023 MOKSLO METAIS

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje (toliau –PUG) priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. paštu) nuo 2021 m. spalio mėn., bet ne anksčiau nei vieneri mokslo metai, iki vaikas pradės lankyti PUG.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

2. Dokumentas, patvirtinantis, jei šeimai taikoma atvejo vadyba.

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Prašymas priimti į mokyklą PUG

 

PRIĖMIMAS MOKYTIS į 1–4, 5–8, 9–10 IR 11–12 KLASES

2022-2023 MOKSLO METAIS

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 1–4, 5–8, 9–10 ir 11–12 klasėse priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu el. paštu) nuo 2022 m. kovo 1 d.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar jo kopiją;

2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo kopiją;

3. Pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Mokinių priėmimo mokytis į gimnaziją tvarkos aprašas


Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas

 

UGDYMAS ŠEIMOJE

2022-2023 mokslo metais

Prašymai dėl ugdymo šeimoje priimami ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/78598211758a11eaa38ed97835ec4df6