Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Mokinių taryba

2022-2023 m.m.

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybą sudaro 5–12 klasių mokiniai, išrinkti atviru balsavimu klasės mokinių susirinkimuose.

Mokinių tarybos funkcijos:
• svarsto ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl ugdymo proceso, popamokinės veiklos,
neformalaus švietimo organizavimo;
• planuoja savo veiklą, organizuoja įvairius renginius, akcijas;
• bendradarbiauja su gimnazijos, kitų mokyklų, savivaldybės savivaldos institucijomis, jaunimo,
nevyriausybinėmis organizacijomis;
• inicijuoja ir organizuoja informacijos sklaidą apie gimnazijos mokinių gyvenimą;
• dalyvauja rūkymo, narkomanijos, nusikaltimų ir kitose prevencinėse, socializacijos, pilietiškumo
ugdymo programose.

Mokinių tarybos prezidentas: 

Alans Aleksandrs – II klasės mokinys

Nariai:

Viktorija Konkina – IV klasės mokinė

Aleksandra Gerasimova- II klasės mokinė

Ariana Grigorjeva – IV klasės mokinė

Danielius Malanin-8 klasės mokinys

Deimantė  Calkauskaitė – I klasės mokinė

Emilija Andrijauskaite 6 klasės mokinė

Fillipas Balys – 8 klasės mokinys

Gabija Šamonskytė – 7 klasės mokinė

Gabija Vokietaitė – I klasės vmokinė

Paulina Rukšėnaitė – 6 klasės mokinė

Leonardas Linga – 7 klasės mokinys

Milena Spuliova – 5 klasės mokinė

Patricija Belyaeva – III klasės mokinė

Viktorija Sofija Golovko – 6 klasės mokinė

Marta Akimova  – II klasės mokinė

Taisija Sokolova – III klasės mokinė

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m.m.

Mokinių tarybos veiklą kuruoja istorijos mokytoja Olga Neutova.