Raštinė:

+370 41 435716 santarvesvm@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

UK ir SKU centras

Karjeros ir socialinių kompetencijų ugdymo centras

UGDYMAS KARJERAI. KAS TAI?

Ugdymas karjerai – kryptinga veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje.

PASKIRTIS

Padėti mokiniams sėkmingai planuoti savo ateitį, karjeros kelio pasirinkimą. Kiekvienas mokinys turi išmokti atsakingai ir konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, kad mokiniai sėkmingai ir atsakingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

* Pažintų save, išsiaiškintų savo gabumus, suvoktų savo interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjeros kelią;

* Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;

* Įvertintų profesijų kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą;

* Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;

* Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir susirasti darbą atitinkantį asmeninius lūkesčius.

UKDYMO KARJERAI PASLAUGOS APIMA:

* ugdymą karjerai – kryptingas mokino karjeros kompetencijų ugdymas;

* karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;

* karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir mokinio sąveika, kurios tikslas – padėti mokiniui pažinti save, suderinti savo siekius ir ateities planus su darbo rinkos reikalavimais