Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Projektas „Keliaujančios architektūrų dirbtuvės 2022“

2022 m. rugsėjo 9 ir 16–18 d. I klasės mokiniai dalyvavo VšĮ „Architektūros fondas“ projekte „Keliaujančios architektūros dirbtuvės 2022“ (KAD). Tai veikla, pritaikyta mokyklų erdvėms. Dirbtuvių rezultatas – mažosios architektūros objektas medinė pavėsinė, turinti  taikomąją paskirtį ir išliekamąją vertę viešojoje erdvėje. Darbui vadovavo VDA Architektūros katedros dėstytoja Evelina Vasiliauskaitė su 8 trečiojo architektūros kurso studentais. Statančius pavėsinę gimnazistus ir jų vadovus aplankė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerė Agila Barzdienė ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos projektų vadovė Austė Černiauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas Mindaugas Bundza, KAD projekto vadovė architektė Margarita Kančikaitė.      

Dirbtuves rengia VšĮ „Architektūros fondas“, o jas iš dalies finansuoja Britų taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto partneriai yra Vilniaus dailės akademija, 2 architektų biuras, Lietuvos kultūros taryba ir Britų kultūros taryba.

Проект «Передвижная архитектурная мастерская 2022»

В 2022 году 9 и 16-18 сентября  ребята из 1 гимназического класса приняли участие в проекте «Передвижная архитектурная мастерская 2022» (КАД) государственного предприятия «Архитектурос  Фондас». Это занятие адаптировано для школьного пространства. Результатом мастерской стал малый архитектурный объект, деревянная беседка, имеющая прикладное назначение и свою ценность в общественном пространстве. Работой руководила VDA Architekturos преподаватель кафедры Эвелина Василяускайте с 8 студентами третьего курса. Агила Барздене, канцлер Канцелярии Президента Литовской Республики, Аусте Черняускайте, руководитель проектов Канцелярии Президента Литовской Республики, Миндаугас Бундза, советник Президента Литовской Республики, архитектор Маргарита Канчикайте.  Руководитель проекта КАД общался с гимназистами и теми, кто руководил их работой.

Проект организовал общественное предприятие «Архитектурный фонд» и частично финансировал Британский совет при Самоуправлении города Шяуляй.

Партнерами проекта являются Вильнюсская академия художеств, 2 бюро архитекторов, Литовский совет по культуре и Британский совет по культуре.

Comments are closed.