Годовой отчет диретора гимназии

Годовой отчет диретора  гимназии Ингриды Куолене

2019-01-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 10 papunkčiu bendruomenei pateikta svarstyti gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita.
Pasiūlymus gimnazijos tarybai dėl ataskaitos vertinimo siųsti el.paštu ruslanmirnyj@yahoo.com iki 2019 m. sausio 27 d.

Direktorės Ingridos Kuolienės metų veiklos ataskaita