Biblioteka

 0_864aa_23d2d9b1_orig

Biblioteka – atviras mokymosi, informacijos ir kultūros centras.


 

taisDarbo laikas:

Kasdien 8.00-16.45

Skaitytojai aptarnaujami 9.00-15.00

Pietų pertrauka 11.30-12.00

Fondų priežiūra  15.00-16.45

Paskutinis mėnesio penktadienis  sanitarinė diena.

 

 Bibliotekos struktūra:

-Abonementas (2 kab)

-Skaitykla (3  kab)

Mokyklos bibliotekos tikslai:

Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius;

Skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei.

Informacija apie biblioteką:

Bibliotekos fondą sudaro apie 10 tūkst. egz. dokumentų:

-knygų (grožinė ir metodinė literatūra, enciklopedijos, žodynai)

-vadovėlių

-elektroninių dokumentų (CD, DVD)

-periodinių leidinių

Skaitykloje yra 40 darbo vietos, iš kurių 7  kompiuterizuotos, su preiga prie interneto.

 

Skaitytojai

Bibliotekoje skaito mokyklos mokytojai, mokiniai, tautinių mažumų  Šiaulių miesto gyventojai.

Paslaugos:

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

-konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas

-skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis

-mokinių aprūpinimas vadovėliais

-dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje

-parodų ir renginių organizavimas

-kopijavimo paslaugos(paslauga mokama, A4 formato lapas 0,05 ct)

-naudojimasis internetu.