Правовые акты

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais  ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Gimnazijos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika:

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:

Aktuali informacija tėvams: