Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Mokinių maitinimas


Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE BUS ORGANIZUOJAMAS NEMOKAMAS MAITINIMAS TAIKANT SAVITARNOS PRINCIPĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 2, 4, 5, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBIŲ, KURIŲ ADMINISTRACIJŲ PATVIRTINTUOSE SĄRAŠUOSE ESANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE BUS ORGANIZUOJAMAS NEMOKAMAS MAITINIMAS TAIKANT SAVITARNOS PRINCIPĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO


· 1-4 klasių mokinių pusryčiai – 0,75 Eur. (už dieną)

· 1-4 klasių mokinių pietūs – 1,60 Eur. (už dieną)

· 5-8 klasių mokinių pusryčiai – 0,90 Eur (už dieną)

· 5-8 klasių mokinių pietūs – 1,80 Eur (už dieną)

Dėmesio! Už vaikų maitinimą galima sumokėti mokyklos valgyklos kasoje arba pavedimu.

Mokėjimas pavedimu:

UAB „Averita“ įm. kodas 145223012

Banko sąskaita: „Citadelė“ bankas, banko kodas 72900

LT777290000017467076

(Būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę, klasę ir mokyklos pavadinimą)

Dėmesio. Susirgus vaikui prašome informuoti iki 8:30 val. telefonu arba sms žinute numeriu 8 614 742 23 (vedėja).


Dėl nemokamo maitinimo 

Gerbiami tėveliai!

Nuo 2017 m. prašymą dėl nemokamo maitinimo bei paramos mokinio reikmenims įsigyti galima pateikti savarankiškai elektroniniu būdu www.spis.lt (Gyventojų sritis) arba socialinės paramos skyriuje pagal gyvenamąjį adresą (Aido g. 10A; Aušros al. 29).

Jeigu Jus pateikiate elektroninį prašymą, popierinių dokumentų teikti nebereikia.

Mokyklai dokumentų pristatyti nebereikia.

 Socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių (toliau- skyrių) užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

 1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (153 Eur);
 2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur);
 3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Nemokamas maitinimas skiriamas:

 1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
 2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos, jeigu per tą laikotarpį nesikeitė bendrai gyvenančių asmenų pajamos (įvykus pasikeitimams, pareiškėjas informuoja skyrių);
 3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamų dienininių vasaros poilsio stovyklų metu.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vieną kartą per kalendorinius metusDėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5  d.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti (prisegti nuskanuotus):

 1. prašymas-paraiška (prašymas);
 2. pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. pažymos apie pajamas;
 4. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 5. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
 6. kiti.

Jeigu Jus pateikiate elektroninį prašymą, popierinių dokumentų teikti nebereikia.

Dėl socialinės paramos mokiniams galima kreiptis žemiau nurodytais adresais:

Aido g. 10A, 6 kab.; 10 kab.; 11 kab. 8 -17.00 val. Informacijos tel. 552909

Aušros al. 29, 1 kab.; 8 kab. 8 – 17.00 val. Informacijos tel. 399316

 Pateikti elektroninį prašymą:

http://www.spis.lt/  (Gyventojų sritis)

Gyventojams – prisijunti (per elektroninę bankininkystę).

 1. Pateikiame prašymą mokinių nemokamam maitinimui skirti:

Naujas prašymas – Parama mokiniams.

Pažymime „Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas“:

Surašome visus šeimos narius, užpildome asmens priskyrimo socialinei grupei detalizavimo anketą, užpildome prašymą, surašome pajamas, išsaugome ir tada atsiranda mygtukas „Failai“.  Per jį prisegame skanuotus reikalingus dokumentus. Tada jau pateikiame prašymą.

 1. 2. Pateikiame prašymą Paramos mokinio reikmenims skyrimui:

Naujas prašymas – Parama mokiniams.

Pažymime „Paramos mokinio reikmenims skyrimas“:

Užpildome.