Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

El. biblioteka

Mieli „Vyturio“ draugai,

laikas tiksi, o darbų nemažėja  Birželio 29-ąją laukia nemenkas išbandymas – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Dvyliktokams pats laikas susigriebti, panaikinti spragas ir žingsniuoti į jį aukštai pakėlus galvą!

Dalinamės, kokius privalomųjų ir konteksto autorių kūrinius galite rasti „Vyturyje“.

Patamsiname įgarsintus kūrinius, kuriuos rasite čia: http://bitly.com/vyturioknygos

Privalomi lietuvių literatūros autoriai:

– M. Mažvydas („Katekizmas“)

– M. Daukša („Prakalba į malonųjį Skaitytoją“)

– J. Radvanas („Radviliada“)

– M. K. Sarbievijus („Lyrika“)

– K. Donelaitis („Metai“)

– A. Mickevičius („Konradas Valenrodas“, „Krymo sonetai“, „Gražina“)

– A. Baranauskas („Anykščių šilelis“, „Dainu dainelę“)

– V. Kudirka („Eilėraščiai“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“)

– Maironis („Pavasario balsai“)

– J. Biliūnas („Kūdikystės sapnai“, „Kliudžiau“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė“, „Lazda“)

– J. Tumas-Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“)

– V. Krėvė („Šiaudinėj pastogėj“, „Milžinkapis“, „Antanuko rytas“, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, „Galvažudys“, „Skerdžius“)

– V. Mykolaitis-Putinas („Vivos plango, mortuos voco“, „Būties valanda“, „Langas“, „Prometėjas“, „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“)

– J. Savickis („Novelės“)

– H. Radauskas („Eilėraščiai“)

– S. Nėris („Eglė žalčių karalienė“, „Anksti rytą“, „Pavasario balsai“, „Prie didelio kelio“)

– B. Sruoga („Milžino paunksmė“, „Giesmė apie Gediminą“, „Dievų miškas“)

– A. Škėma („Balta drobulė“, „Saulėtos dienos“)

– Just. Marcinkevičius („Kalba, pasakyta Vilniaus katedros aikštėje laidojant 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvusius lietuvius“)

– M. Katiliškis („Miškais ateina ruduo“)

– J. Aputis („Užšalusios skulptūrų akys“, „Šviečiančios vilko akys“, „Novelės“)

– S. Geda („Giesmė apie pasaulio medį“)

 Privalomi konteksto autoriai:

– Šatrijos Ragana („Irkos tragedija“, „Vyšnios“, „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Sename dvare“)

– Vyt. Mačernis („Sonetai „Metai“, „Laiškai“, „Vizijos“, „Eilėraščiai“)

– Br. Krivickas („Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“, „Eilėraščiai“)

– M. Martinaitis („Padainuok man“, kurį rasite „Tautosakos ir tradicijų tęstinumas (darbo, švenčių dainos, V. Povilionienės pasakojimai ir dainos, postfolkloras, folkrokas)“)

– J. Vaičiūnaitė („Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Poezija“, „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“)

– J. Kunčinas („Baltųjų sūrių naktis“, „Kilnojamosios Röntgeno stotys“, „Didžiosios Žiurkės šešėlis: vieno miestelio istorijos“)

– M. Ivaškevičius („Žali“)

– V. Šekspyras („Sonetai“, „Hamletas“, „Ričardas III“, „Romeo ir Džuljeta“, „Makbetas“)

– J. V. Getė („Faustas“)

– F. Kafka („Metamorfozė“)