Brandos egzaminai

Abiturientams!

 

Mieli „Vyturio“ draugai,

laikas tiksi, o darbų nemažėja :) Birželio 29-ąją laukia nemenkas išbandymas – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Dvyliktokams pats laikas susigriebti, panaikinti spragas ir žingsniuoti į jį aukštai pakėlus galvą! 😉

Dalinamės, kokius privalomųjų ir konteksto autorių kūrinius galite rasti „Vyturyje“.

Patamsiname įgarsintus kūrinius, kuriuos rasite čia: http://bitly.com/vyturioknygos

Privalomi lietuvių literatūros autoriai:

– M. Mažvydas („Katekizmas“)

– M. Daukša („Prakalba į malonųjį Skaitytoją“)

– J. Radvanas („Radviliada“)

– M. K. Sarbievijus („Lyrika“)

– K. Donelaitis („Metai“)

– A. Mickevičius („Konradas Valenrodas“, „Krymo sonetai“, „Gražina“)

– A. Baranauskas („Anykščių šilelis“, „Dainu dainelę“)

– V. Kudirka („Eilėraščiai“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“)

– Maironis („Pavasario balsai“)

– J. Biliūnas („Kūdikystės sapnai“, „Kliudžiau“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“, „Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė“, „Lazda“)

– J. Tumas-Vaižgantas („Dėdės ir dėdienės“)

– V. Krėvė („Šiaudinėj pastogėj“, „Milžinkapis“, „Antanuko rytas“, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, „Galvažudys“, „Skerdžius“)

– V. Mykolaitis-Putinas („Vivos plango, mortuos voco“, „Būties valanda“, „Langas“, „Prometėjas“, „Tarp dviejų aušrų“, „Altorių šešėly“)

– J. Savickis („Novelės“)

– H. Radauskas („Eilėraščiai“)

– S. Nėris („Eglė žalčių karalienė“, „Anksti rytą“, „Pavasario balsai“, „Prie didelio kelio“)

– B. Sruoga („Milžino paunksmė“, „Giesmė apie Gediminą“, „Dievų miškas“)

– A. Škėma („Balta drobulė“, „Saulėtos dienos“)

– Just. Marcinkevičius („Kalba, pasakyta Vilniaus katedros aikštėje laidojant 1991 m. sausio 13-osios naktį žuvusius lietuvius“)

– M. Katiliškis („Miškais ateina ruduo“)

– J. Aputis („Užšalusios skulptūrų akys“, „Šviečiančios vilko akys“, „Novelės“)

– S. Geda („Giesmė apie pasaulio medį“)

 Privalomi konteksto autoriai:

– Šatrijos Ragana („Irkos tragedija“, „Vyšnios“, „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Sename dvare“)

– Vyt. Mačernis („Sonetai „Metai“, „Laiškai“, „Vizijos“, „Eilėraščiai“)

– Br. Krivickas („Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“, „Eilėraščiai“)

– M. Martinaitis („Padainuok man“, kurį rasite „Tautosakos ir tradicijų tęstinumas (darbo, švenčių dainos, V. Povilionienės pasakojimai ir dainos, postfolkloras, folkrokas)“)

– J. Vaičiūnaitė („Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Poezija“, „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“)

– J. Kunčinas („Baltųjų sūrių naktis“, „Kilnojamosios Röntgeno stotys“, „Didžiosios Žiurkės šešėlis: vieno miestelio istorijos“)

– M. Ivaškevičius („Žali“)

– V. Šekspyras („Sonetai“, „Hamletas“, „Ričardas III“, „Romeo ir Džuljeta“, „Makbetas“)

– J. V. Getė („Faustas“)

– F. Kafka („Metamorfozė“)


Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei


 Sistema „Egzaminatorius.lt“

www.egzaminatorius.lt?utm_source=Mokykla&utm_medium=naujiena&utm_campaign=Mokykla%20skelbia )

Internetinė mokymo, mokymosi ir pasiruošimo brandos egzaminams sistema „Egzaminatorius.lt“ startavo 2014 m. kovo 6 d. Iki birželio mėnesio čia prisiregistravo ir brandos egzaminams ruošėsi 16.000 abiturientų (40% visų Lietuvos abiturientų!)

Paskelbus brandos egzaminų rezultatus, atlikome tyrimą, kurio metu paaiškėjo, jog „Egzaminatorių“ aktyviai naudojusių moksleivių rezultatai buvo net 15% geresni, nei to nedariusių.

Kodėl mokytis su „Egzaminatoriumi“ yra smagu?

-Visa mokomoji medžiaga, kokios gali prireikti ruošiantis egzaminams

–  Adaptyvusis mokymosi režimas, prisitaikantis prie TAVO mokymosi stiliaus

– Rekomendacijos ir komentarai, padėsiantys tau dar geriau įsisavinti žinias

–  Taškai, ženkleliai, lyderių lenta, kurioje TU galėsi aplenkti savo draugus!

Išbandyk nemokamai! www.egzaminatorius.lt.

www.egzaminatorius.lt?utm_source=Mokykla&utm_medium=naujiena&utm_campaign=Mokykla%20skelbia )