Administracija

DirektorėDirektorė

Tel. (8 41) 43 83 80

El. paštas: ingrida.kuoliene@santarves.lt

Gyvenimo aprašymas 

Direktoriaus pareigybė

 

 

 

 

 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (5-8 ir I-IV kl.)

Skaidra Mockevičienė

Tel. (8 41) 37 40 95

El. paštas: santarvesvm@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (1-4 kl., neformalus švietimas)

Olga Neutova

Tel. (8 41) 37 40 95

El. paštas: santarvesvm@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė


Elektroninio dienyno „TAMO” administratorė

IrinaKušleikienė

Tel. (8 41) 43 57 16

El. paštas: santarvesvm@gmail.com


Ūkio dalies vedėjas                                                                                                               

Ričardas Fabijūnas

Tel. (8 41) 435716

Ūkio dalies vedejas


Raštinės vedėja

Kristina Buivydienė
Tel. (8 41) 435716
El. paštas: santarvesvm@gmail.com

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas


Vyr. buhalterė

Tatjana Šterkel
Tel. (8 41) 437959
El. paštas: santarvesbuhalterija@gmail.com

Vyr. buhalterio pareigybė


Bibliotekos vedėja

Olga Mirnaja
El. paštas: santarvesbiblioteka@gmail.com

Bibliotekos vedėjo pareigybė