ESF akademija

2015 m. spalį ESF akademija 7 kartus vienijo Lietuvos gimnazistus dalyvauti projekte, kurio tikslas – kokybiškas paslaugų apie karjerą tiekimas.

„Santarvės“ gimnazijos I-IV klasių mokiniai, vadovaujami ugdymo karjerai koordinatorės Nadeždos Bessarab, aktyviai įsijungė į projekto veiką. Su didžiuliu susidomėjimu jie išklausė interaktyvią paskaitą  ir atliko užduotį ( sukurti video klipą apie homeopato profesiją). Šį klipą galima pamatyti ESF iniciatyvų žemėlapyje arba Kas yra homeopatai?

Skaityti daugiau »


„Santarvės“ gimnazijoje startuoja programa „Gyvai“

1

Š. m. rugsėjo-spalio mėnesiais vyko trys pirmieji prevencinės programos „Gyvai“ užsiėmimai mūsų gimnazijos 8 klasės mokiniams. „Gyvųjų pamokų“ metu mokiniams buvo paaiškinta, jog bus taikomi interaktyvūs metodai, tai reiškia, kad jie per užsiėmimus bus aktyvūs ir, svarbiausia, – mokysis vieni iš kitų.

Antroje pamokoje daug dėmėsio buvo skirta vaidintų situacijų aptarimui. Mokiniai ieškojo atsakymų  į klausimus: „Kokios gali būti situacijos,kuriose grupės draugai daro įtaką pasirinkimams? Ar būnant bendraamžių grupėje kada nors teko daryti tai,

Skaityti daugiau »