«Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis»

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Šiaulių «Santarvės» gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Apie projektą:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

Pamokos:

Integruota gamtamokslinio ugdymo pamoka ,,Elektros grandinė“

Sverto tyrimas

Pasaulio pažinimo pamoka „Vandens būsenų kitimas“ 2 klasėje

Augalai puošia ir džiugina

Ketvirtokai — tyrėjai

Jaunųjų tyrėjų Velykų laboratorija

Pažink pasaulį per mikroskopą

„Gamtos ženklai“

Kas geriau – vanduo ar saldus gėrimas?

„Kulinarijos laboratorija”