Финансовые отчеты

Tarpinių 2019-06-30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių 2019-03-31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30 d.

Tarpinių 2018-06-30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų 2018-03-31 rinkinys

2017 m. finansinės ataskaitos

Aiskinamasis rastas prie 2017-12-31 finansinių ataskaitų

Tarpinių finansinių ataskaitų 2017-09-30 rinkinys

Tarpinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30

Finansinės būklės 2015-03-31 ataskaita