Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30 d.

Tarpinių 2018-06-30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų 2018-03-31 rinkinys

2017 m. finansinės ataskaitos

Aiskinamasis rastas prie 2017-12-31 finansinių ataskaitų

Tarpinių finansinių ataskaitų 2017-09-30 rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

2015 m. gruodžio 31 g. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

Tarpinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30

Finansinės būklės 2015-03-31 ataskaita

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Fnansavimo sumos pagal šaltinį 2014-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2014-09-30

FA AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Veiklos rezultatų 2014-06-30 ataskaita

Finansinės būklės 2014-06-30 ataskaita

Finansinės ataskaitos 2014-03-31