COVID – 19

Informacija mokinių tėvams (globėjams): algoritmai kaip elgtis COVID-19 atveju

Covid-1

Covid-2

Covid-3.

Covid-4


Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl covid-19 prevencijos

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas Neformalusis vaikų švietimas Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Pradinis