Administracija ir kontaktai

ŠIAULIŲ “SANTARVĖS“ GIMNAZIJA

Vytauto g. 113, 77161 Šiauliai
Tel. (8 41) 435716
E-paštas: santarvesvm@gmail.com
Darbo valandos:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-16.00
Prieššventinę dieną darbo trukmė trumpinama viena valanda
Administracija

Direktorė
Ingrida Kuolienė
Tel. (8 41) 438380

2015-11-14-00-27-38

Gyvenimo aprašymas     Direktoriaus pareigybė

Metodinės veiklos koordinatorė
Olga Neutova – organizuoja metodinių grupių veiklą gimnazijoje.
Tel. (8 41) 374095

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

Elektroninio dienyno “TAMO” administratorė

Irina Kušleikienė – administruoja elektroninį dienyną, organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
El. paštas: irutia0702@gmail.com

Ūkio dalies vedėjas
Ričardas Fabijūnas – mokyklos ūkio aptarnavimas.
Tel. (8 41) 435716

Ūkio dalies vedejas

Raštinės vedėja
Kristina Buivydienė
Tel. (8 41) 435716
El. paštas: santarvesvm@gmail.com

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Vyr. buhalterė
Tatjana Šterkel
Tel. (8 41) 437959
El. paštas: santarvesbuhalterija@gmail.com

Vyr. buhalterio pareigybė

Neformaliojo švietimo koordinatorė
Oksana Legackaja
El.paštas sovileg@mail.ru

Bibliotekos vedėja
Olga Mirnaja
El. paštas: santarvesbiblioteka@gmail.com

 Bibliotekos vedėjo pareigybė