Veiklos kokybės įsivertinimas

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS ATASKAITA, PASIBAIGUS 2018 – 2019 m. m.

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

RODIKLIO 4.3.2. NUOLATINIS PROFESINIS TOBULĖJIMASIR JO ŠALTINIŲ APRAŠYMAS

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos etapai

Šiaulių Santarvės gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita.docx

įsivertinimas  2017

Auditas  2016

Ataskaita  2016 (mokiniai)

Ataskaita  2016

Ataskaita  2015 (mokiniai)

Ataskaita 2015 (tėvai)

Įsivertinimo rezultatai 2013  2014

2012

2011

2009-2010

analize auditas  2009

2008  2009

2007  2008

2005  2006 ugdymo proceso kokybė auditas

2005 istekliai.aud.