Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Psichologas

Mokykloje dirba psichologė Kristina Jurienė.

Konsultacijoms galima registruotis iš anksto per TAMO el. dienyną. Konsultacijos bus paskirtos Jums patogiu laiku. Konsultacijos vykdomos mokykloje psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis.

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

– Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas;

– Konsultavimas: asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais, rekomendacijų teikimas;

– Švietimas: mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

– Psichologinių problemų prevencija: poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

– Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai dėl jam svarbių priežasčių (jaučia nerimą, vienišumą; susiduria su mokymosi sunkumais, motyvacijos stoka; nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius; susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis; išgyvena liūdesį ar baimę; nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo neišduos; taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau pažinti save, domisi žmogaus psichologija, nori tobulėti kaip asmenybės);

– Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– Mokinį siunčia mokytojas, mokyklos administracijos atstovas.

 Psichologo darbo laikas

Darbo diena
Kontaktinės darbo valandos* Nekontaktinės darbo valandos** Pietų pertrauka
Pirmadienis 10.00 – 15.30

8.00 – 10.00

15.30 – 17.00

12.00 – 12.30
Antradienis 13.00 – 15.00
Trečiadienis 11.00 – 16.30

8.00 – 11.00

16.30 – 17.00

12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 13.00 – 15.30
Penktadienis 11.00 – 16.30

8.00 – 11.00

16.30 – 17.00

12.00 – 12.30

*Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

Psichologo darbas nuotolinis

Psichologas pataria

Psichologo rekomendacijos