Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Logopedas

Vyresnioji logopedė Erika Jocienė

Dirba: I aukštas logopedo-specialiojo pedagogo kabinetas.

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 15.30

Antradienis 8.00 – 15.30 

Trečiadienis 8.00 – 15.30

Ketvirtadienis 8.00 – 15.30

Penktadienis  8.00 – 14.30  

Nuotolinio mokymo metu specialiojo pedagogo ir logopedo pratybos vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Logopedo funkcijos gimnazijoje

-rūpinasi mokinių (vaikų) kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija;

-įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

-numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;

-padeda įveikti specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

-šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

-rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;

-dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

-pagalbą teikia kabinete po pamokų.