Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė  Nadežda Bessarab-Bardiševičė

Dirba: I aukštas, 5 kabinetas

Darbo laikas:

Pirmadienis: 8.00 – 15.30                pietų pertrauka: 12.00-12.30

Antradienis: 8.00 – 15.30                 pietų pertrauka: 12.00-12.30                      

Trečiadienis: 8.00 – 16.00               pietų pertrauka: 12.00-12.30

Ketvirtadienis: 8.00 – 17.00           pietų pertrauka: 12.00-12.30

Penktadienis:  8.00 – 14.30             pietų pertrauka: 12.00-12.30  

 

Socialinio pedagogo funkcijos gimnazijoje

vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir kitose veiklose;

konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.