Specialiojo ugdymo programos

INDIVIDUALUS …KALBOS UGDYMO PLANAS

Gamtos mokslų pritaikyta mokymo programa

IT individualizuota mokymo programa

Lietuvių kalbos individualizuota mokymo programa

Lietuvių kalbos pritaikyta mokymo programa

Matematikos individualizuota mokymo programa

Matematikos pritaikyta mokymo programa

Socialinių mokslų individualizuota mokymo programa

Socialinių mokslų pritaikyta mokymo programa

Technologijų individualizuota mokymo programa

Užsienio kalbos individualizuota mokymo programa

Užsienio kalbos pritaikyta mokymo programa

Švietimo pagalba-Lietuvių klb.

Švietimo pagalba-Matematika

ANKETA

Spec.poreikių mokinių sutrikimai