Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Europos kalbų dienų minėjimas anglų pamokose

Minint Europos kalbų dieną rugsėjo 26, 2 – 4 klasių mokiniams buvo vedamos netradicinės anglų kalbos pamokos. Jų tikslas – paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, skatinti mokinių norą kuo daugiau sužinoti apie Europos šalis bei jų kalbas ir išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms.

2 klasės mokiniai susipažino su Europos šalimis bei jų vėliavomis. Skambant įvairių šalių muzikai jie spalvino Europos šalių vėliavėles. Pasisveikinimų būna įvairių: žodžiais, gestais, apsikabinant, rankos paspaudimais. Jie nieko nekainuoja, o priverčia nusišypsoti ir suteikia daug džiaugsmo. 3 klasės mokiniai rašė žodį ,,Ačiū“ įvairiomis Europos šalių kalbomis ir jį bandė ištarti. 4 klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ar tiesa, kad…“ . Puikias žinias ir atidumą pademonstravo: Kristupas Grigorjevas, Jutaras Nuobara, Uladzislau Khilinski. Mokinių plakatas papuošė mūsų gimnazijos koridorių.

Džiaugiuosi, kad mokiniai noriai dalyvavo įvairiose veiklose ir tikiuosi, kad ir kitais metais įdomiai ir smagiai paminėsime Europos kalbų dieną.

Anglų kalbos mokytoja Vilma Vilčikauskienė

День языков Европы на уроках английского языка

В ознаменование Европейского дня языков 26 сентября прошли нетрадиционные уроки английского языка для учащихся 2-4 классов. Их цель – поощрять разнообразие изучения языков, поощрять желание детей узнать как можно больше о европейских странах и их языках, а также развивать уважение ко всем европейским языкам. Второклассники познакомились с флагами стран Европы. Они раскрасили флаги стран под музыку стран Европы. 3 класса написали слово «Спасибо» на разных европейских языках и попытались его произнести. Учащиеся 4-х классов приняли участие в викторине «Правда ли, что…». Отличные знания и внимательность показали: Криступас Григорьев, Ютарас Нуобара, Владислав Хилинский. Плакат учащихся украсил коридор нашей гимназии.

Я рада, что ребята охотно участвовали в различных мероприятиях, и надеюсь, что в следующем году мы также интересно и весело отметим День языков Европы.

Учитель английского языка Вилма Вилчикаускене

Comments are closed.