Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

„Kokybės krepšelio“ veiklos

Rugsėjo antrą ir trečią dienomis „Santarvės“ gimnazijos 5-6 ir 7-8 klasių mokiniai vyko į pažintinę – edukacinę ekskursiją Trakai – Vilnius. Keliauninkai aplankė Trakų pilį, o istorijos mokytoja O. Neutova priminė pilies istoriją, apipintą legendomis. Apžiūrėję Trakus ir pasivaikščioję Galvės ežero pakrante, mokiniai nuvažiavo į Vilnių, kur aplankė dar daugiau įdomių vietų: Trijų Kryžių kalną, Gedimino pilį, Katedros aikštę ir 
Skaityti
   Birželio 21-25 dienomis „Santarvės“ gimnazijos 5-6 klasių mokiniai dalyvavo gamtamokslinio ugdymo „Jaunasis tyrinėtojas“ ir kalbinio ugdymo „Kalbų mozaika“ stovyklose, kurias organizavo gamtos mokytoja I. Kušleikienė, rusų k. mokytoja J. Medvedeva, fizinio lavinimo mokytojas A. Grabauskas, lietuvių k. mokytoja V. Zavaliauskienė, anglų k. mokytoja D. Arlikevičiūtė ir dalės bei technologijų mokytoja D. Jovaišienė. Pirmąją stovyklos dieną „Jaunieji tyrinėtojai“ tobulino „gamtinį 
Skaityti
Konkurso „Geriausias pristatymas” nugalėtojai: Gabriels Skutulis (5 kl.) Mija Ušeckaitė (6 kl.) Kamelija Stočkutė (7 kl.) Cirino Lukas Di Bianca (8 kl.) Marta Akimova (8 kl.)   Mokiniai savo darbus pristatė „Santarvės“ gimnazijos 5-8 klasių konferencijoje „Muzikos apsupty“, kurios  tikslas buvo apibendrinti „Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėlėje“ įgytas žinias. Konkurso nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais „Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėlės“ Šauniausia(s) mokinys(-ė) ir dovanomis.
Skaityti
„Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėlė“ 5-8 klasių mokiniams organizavo geriausio pristatymo muzikos pamokai konkursą. Konkurso tikslas – skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir lavinti IT pritaikymą. Konkurso sąlyga – pritaikant „Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėje” įgytas žinias ir gebėjimus, sukurti kokybišką ir įdomų pristatymą.
Skaityti
 Šiaulių „Santarvės” gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”. Šio projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose. Projekto lėšos skirtos ugdymo aplinkai turtinti (mokymosi priemonėms įsigyti), mokymosi pagalbai teikti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Projekto veikla suplanuota dvejiems metams. Gimnazijos veiklos tobulinimo plane iškeltas 
Skaityti
21 amžius siejamas su medijų ir informaciniu raštingumu, nes tai yra kasdienio gyvenimo dalis. Šiais mokslo metais įsisavinat “Kokybės krepšelio” (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) lėšas, 5-8 klasių mokiniams  įkurta „Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėlė“. Mokyklėlės tikslai ir uždaviniai: Skatinti mokinius domėtis naujomis informacinėmis technologijomis ir efektyviai jas panaudoti mokymosi procese. Mokyti savarankiškai ieškoti, rinkti ir panaudoti reikalingą informaciją. Lavinti  mokinių kūrybiškumą.
Skaityti
Apie projektą Veiklos
Skaityti