Veiklos kokybės įsivertinimas

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

RODIKLIO 4.3.2. NUOLATINIS PROFESINIS TOBULĖJIMASIR JO ŠALTINIŲ APRAŠYMAS

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos etapai

Šiaulių Santarvės gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita.docx

įsivertinimas 2017

Auditas-2016

Ataskaita_2016 mokiniai

Ataskaita_2016

Ataskaita_2015 mokiniai

Ataskaita_2015 tėvai

Įsivertinimo rezultatai 2013-2014

2012

2011

2009-2010

analize_auditas_2009

2008-2009

2007-2008

2005-2006 ugdymo proceso kokybė auditas

2005 istekliai.aud.