Исследования и анализы

Auditas-2016

Mokyklos standartizuotų testų  ataskaita 2016 metai

2 klasės profilis

4 klasės profilis

6 klasės profilis

8 klasės profilis

informacija tevams apie mokinio dt.rezultatus-2-klase-2016

informacija tevams apie mokinio st.rezultatus-4-kl-2016

informacija tevams apie mokinio st.rezultatus-6-kl-2016

informacija tevams apie mokinio st-rezultatus-8-kl-2016

Ataskaitos priedas mokykloms, kuriose ugdymas vyksta rusų arba lenkų mokomąja kalba

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

 

Auditas-2015

Auditas tevai-2015

Auditas mokiniai-2015

2013-2014 m.m rezultatai

2012-2013 m. m. rezultatai

2011-2012m.m rezultatai

2010-2011m.m rezultatai

2009-2010 m.m rezultatai

2008-2009 m.m.rezultatai

2007-2008 m.m rezultatai

2005-2006 ugdymo proceso kokybė auditas

2005 istekliai.aud.