Veiklos sritys

 

VIZIJA

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija – mokykla, puoselėjanti tautinę tapatybę, skatinanti bendruomenės narių pažangą ir siekianti visapusio tobulėjimo; mokykla, kurioje bendravimas grindžiamas pagarba ir  pagalba, kurioje paisoma visų nuomonės ir kiekvienas turi balso teisę.

MISIJA

Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukščiausią jam įmanomą pasiekti išsilavinimą, padėti ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, puoselėti demokratinei visuomenei būtinas vertybines nuostatas ir kurti saugią bei patrauklią ugdymosi aplinką.

 

FILOSOFIJA

Kol gyveni, tol mokaisi.