Veiklos sritys

MOKYKLOS  FILOSOFIJA

Sėkmingai dirbanti mokykla, kurios mokiniai daro didesnę pažangą negu galima iš jų tikėtis, siekia visų mokinių pažangos pagal kiekvieno individualius gebėjimus, užtikrina tinkamą aplinką, kad kiekvienas mokinys pasiektų aukščiausią jam įmanomą išsimokslinimo lygį.

VIZIJA

Moderni, šiuolaikiška, sėkmingai, kokybiškai, veiksmingai bei rezultatyviai dirbanti vidurinė mokykla, vykdanti neformaliojo švietimo programas, atveriančias mokinių gebėjimus, siekianti tapti Šiaulių miesto rusakalbių bendruomenės švietimo centru.

MISIJA

Teikti kokybišką ugdymą, ugdyti kūrybiškumą, sudaryti modernias ir saugias sąlygas ugdymo(si) procesui organizuoti, būti nuolat besimokanti ir atvira kaitai organizacija.