Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (TIMSS)

paveikslasTarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (TIMSS). Juo tiriami ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus lemiantys socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai.

Tyrimo TIMSS testą sudaro dvi dalys, skirtos mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimams tikrinti. Dėmesys kreipiamas ne tik į šių dalykų mokyklinių žinių įvertinimą, bet ir į jų taikymą konkrečiose situacijose.

Mokinių testavimas Lietuvoje vyks nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 12 d.

Daugiau informacijos apie šį tyrimą galite rasti NEC interneto svetainėje adresu

https://nec.lt/9/ , www.nec.lt/124