Tarptautinis Erasmus+ projektas „Wedding Traditions, Cultural Awareness“

„Vestuvių tradicijos, kultūrinis sąmoningumas“