Susitikimas su „KASTU“ atstovu

davRugsėjo 5 d. mūsų mokyklos 11/III – 12/IV gimnazinių klasių mokiniai susitiko su NVO „Kastu International“ projekto „Kurk savo ateitį!“ atstove Monika Elijošiene, kuri supažindino su galimybėmis įgyti aukštąjį išsilavinimą užsienyje. Pristatymo metu buvo aptariami vieni svarbiausių klausimų: kur studijuoti, kaip įstoti, perspektyvos baigus studijas.

Profesinio orientavimo konsultantė Dovilė Arlikevičiūtė