Stovyklos „Saulutė“ 8 diena. „Bremeno muzikantai“

20170713_095920Nors aštuntoji stovyklos ,,Saulutė“ diena nedžiugino mūsų gražiu oru, tačiau tai nesutrukdė praleisti laiko linksmai bei išradingai. Žaliūkių malūnininko sodyboje susipažinome su kerdžiumi, kuris papasakojo apie piemenėlių gyvenimą, džiaugsmus ir vargus. Sužinojome, kas yra autai, apyvarai, naginės, botagas, pantis.  Bandėme groti su ragu, daudyte, lamzdeliu, barškalu. Ypatingai patiko raliuoti. Žaidėme  įdomius piemenėlių žaidimus, naudodamiesi  ūžyne ir  barškalu. Ganykloje ieškojome paslėptų pančių. Supratome, kad lauže keptos bulvės pačios gardžiausios. Jautėmės tikrais piemenukais. Sušlapę, bet linksmi, grįžome į stovyklą. Po poilsio valandėlės rengėme šiuolaikinio šokio varžybas, kur nugalėjo draugystė. Klausydamiesi klasikinės muzikos stengėmės  piešti  vasarą, kuri gali būti linksma ir liūdna…
Šiandien buvome tikri muzikantai, susipažinome su muzikos įvairove: klasika, folkloru, šiuolaikine muzika.