Standartizuoti testai

2017-10-20 Standartizuoti testai ataskaita 2017 m.

Informacija tevams apie mokinio dt. rezultatus-2 kl-2017

Informacija tevams apie mokinio dt.rezultatus-4 kl-2017

Informacija tevams apie mokinio dt.rezultatus-6 kl-2017

Informacija tevams apiemokinio dt.rezultatus-8 kl-2017

2 klasės profilis

4 klasės profilis

6 klasės profilis

8 klasės profilis

2016-12-20 Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymo grafikas-2017

grafikas


Mokyklos standartizuotų testų  ataskaita 2016 metai

2 klasės profilis

4 klasės profilis

6 klasės profilis

8 klasės profilis

informacija tevams apie mokinio dt.rezultatus-2-klase-2016

informacija tevams apie mokinio st.rezultatus-4-kl-2016

informacija tevams apie mokinio st.rezultatus-6-kl-2016

informacija tevams apie mokinio st-rezultatus-8-kl-2016

Ataskaitos priedas mokykloms, kuriose ugdymas vyksta rusų arba lenkų mokomąja kalba

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3


Diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimas ir vykdymas 2, 4, 6, 8 klasėse

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Standartizuoti testai 2016

s testai

http://www.nec.lt/342/