Sočelnik

26231169_566337490371702_8687056810011935115_nKalėdų išvakarėse, sausio 6 d., mūsų mokyklos moksleiviai kartu su tėvais, močiutėmis ir seneliais dalyvavo šventinėse Kalėdų pamaldose. Mokiniai pasveikino susirinkusiuosius: padeklamavo eilėraščių ir pritariant mūsų bažnyčios parapijiečiams nuoširdžiai atliko dvi giesmes. Tėvas Olegas visus apdovanojo dovanėlėmis ir pakvietė dalyvauti koncerte, kuris vyks sausio 14 d. Senaisiais Naujaisiais metais. Kviečiame visus dalyvauti.

Dorinio ugdymo (stačiatikių tikybos) mokytoja Galina Surmina