Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl covid-19 prevencijos

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdymas Neformalusis vaikų švietimas Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Pradinis