Reklamos įtaka man

6187Š. m. lapkričio 8 d.  8-os ir 9/I-os klasių mokiniai dalyvavo prevenciniame užsiėmime apie įvairias reklamų rūšis. Šio renginio tikslas – išmokyti mokinius suvokti reklamos tikslą ir gebėti pasipriešinti jos vilionėms. Mokiniai dirbo grupėmis. Kiekviena grupė gavo užduotį – parengti atsakymą į klausimą, susijusį su kasdieniu gyvenimu.

Socialinis pedagogas Nadežda Bessarab