Projektinė sveikatingumo diena

DSC_20512018 metų spalio 26 dieną ,, Santarvės“ gimnazijoje buvo organizuota projektinė Sveikatingumo diena 1- 12 klasių moksleiviams, kurios tikslas – ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, puoselėti fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti sporto ir bendrųjų kompetencijų. Projektinės dienos metu gimnazistai vykdė įvairias veiklas: vyko į Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademiją, Šiaulių miesto centriniame parke šoko ,, Lapių šokį“, dalyvavo protų mūšyje, žaidė sportinius žaidimus, dalyvavo rytmetyje su vicemeru, turėjo galimybę atlikti savo sveikatos testavimą, dalyvavo parodos ,, Rusijos gamtos draustiniai“ pristatyme. Sveikatingumo diena pagilino mokinių žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą, padėjo suprasti, kad aktyvi fizinė veikla turi didžiulį poveikį visam tolesniam žmogaus gyvenimui.