Programų pavyzdžiai SPV

INDIVIDUALUS …KALBOS UGDYMO PLANAS

INDIVIDUALIZUOTA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMO PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA MATEMATIKOS MOKYMO PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYMO PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA TECHNOLOGIJŲ MOKYMO PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA UŽSIENIO(anglų k., rusų k.) KALBOS PROGRAMA

INDIVIDUALIZUOTA (istorija, geografija) MOKYMO PROGRAMA

PRITAIKYTA (anglų k., rusų k.) KALBOS MOKYMO PROGRAMA

PRITAIKYTA (istorija, geografija) MOKYMO PROGRAMA

PRITAIKYTA LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PROGRAMA

PRITAIKYTA MATEMATIKOS MOKYMO PROGRAMA

PRITAIKYTA( biologija,gamtair žm., fizika,chemija) MOKYMO PROGRAMA

Švietimo pagalba-Lietuvių klb.

Švietimo pagalba-Matematika

ANKETA

Spec.poreikių mokinių sutrikimai