Занятия превенционной программы „Gyvai“

gyvaiBirželio 6 d. 7 klasės mokiniams vyko prevencinės programos „Gyvai“ baigiamasis 12-asis užsiėmimas „Tikslų išsikėlimas“, kurio metu mokiniai mokėsi atskirti ilgalaikes ir trumpalaikes, teigiamas ir neigiamas skirtingų veiksmų/sprendimų pasekmes, kalbėjo apie tikslų išsikėlimą.

Prieš tai vykusiuose užsiėmimuose „Kaip įveikti sunkumus?“ ir „Problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas“ dalyviai bandė apmąstyti savo stiprybes ir silpnybes, sužinojo, jog neigiami jausmai nėra blogi ar pavojingi, mokėsi konstruktyviai įveikti silpnybes ir trūkumus bei susipažino su penkiais problemų sprendimo žingsniais.

Užsiėmimų pabaigoje dalyviai įvertino programos „Gyvai“ stipriąsias ir silpnąsias puses.

Socialinė pedagogė Nadežda Bessarab