Priėmimas į gimnaziją

Laisvos vietos nuo gegužės 1 d.

                                       Priėmimas į PUG, 1-12 klases  2017-2018 m.m.                                                                                                                                    

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo 2017 m. kovo 1 d. gimnazijos raštinėje nuo 8.00-16.30 val.

Atsakingas asmuo: raštinės vedėja Kristina Buivydienė

Reikalingi pateikti dokumentai:

  1. Vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas;
  2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Vaiko sveikatos raidos pažymėjimas (iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.)

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 41 43 57 16 arba el. paštu: santarvesvm@gmail.com

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO