Piešinių paroda „Mano Lietuva“

IMG_3569Kovo 7 dieną, vykdant projektą „Atkurtai Lietuvai 100“, „Santarvės“ gimnazijoje surengta piešinių apie Tėvynę paroda. Renginyje dalyvavo parengiamosios grupės ir 1–4 klasių mokiniai.

Kiekvienas pateiktas piešinys buvo savitas. Savitą braižą lemia pasaulėvoka, meninis matymas, originalios stilistinės priemonės. Jaunieji dailininkai piešė Gedimino kalną, bažnyčias, mūsų gimnaziją, savo šeimą, Lietuvos vėliavą. Visus piešinius vienijo „Mano Lietuvos“ tema.

Parodos skiriamieji bruožai – pozityvumas, džiugesys ir šviesa. Ji surengta norint įskiepyti vaikams patriotizmą ir meilę tėvynei, taip pat norint ugdyti vaikų kūrybiškumą. Visi parodos dalyviai turėjo galimybę išreikšti savo vaizduotę ir kūrybines galias. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie spalvingos parodos surengimo.