Pasauline aplinkosaugos diena

1972 m. gruodžio 15 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė Pasaulinė aplinkos apsaugos diena, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje.

Ši diena šventei minėti pasirinkta todėl, kad 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji JTO konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta JTO aplinkos apsaugos programa.

Mūsų gimnazijoje taip pat vyko renginys šiai dienai paminėti. 11(III) kl. mokiniai J. Pirogova ir V. Šalygin vadovaujami geografijos mokytojos Galinos Griazevos paruošė pranešimą ,,Pasaulinė aplinkosaugos diena‘‘, o 5-11 kl. mokiniai mokyklos stadione piešė tema ,,Išsaugokim Baltijos jūrą‘‘, vadovaujami dailės mokytojos Dalios Jovaišienės ir technologijų mokytojo Ričardo Fabijūno.