Pamoka-pristatymas „Plastiko mainai į knygas-2017“

20171108_123146Lapkričio 8 d. mūsų gimnazijoje įvyko ekologinio projekto „Plastiko mainai į knygas 2017“ pristatymas. Renginys buvo skirtas iš karto dviem įvykiams pažymėti: 1) ekologijos mėnesiui; 2) mokyklų bibliotekų mėnesiui – spaliui. Norintys dalyvauti renginyje į biblioteką turėjo atnešti plastiko ar kokių kitokių pakuočių, likusių nusipirkus gėrimų mokyklos valgykloje. Pakuotės atliko valiutos vaidmenį: jas pardavus, už gautas lėšas numatyta nupirkti naujų knygų bibliotekai. Projekto iniciatorės vadovavosi nuostata, kad primiršta antrinių žaliavų grąžinimo patirtis kartu su skaitymo pomėgiu gali auklėti moksleivius ekologijos dvasia.

Per pamoką 7 klasės moksleiviams dvyliktokės Ilona Legackaja ir Ana Bazinova pristatė savo filmuką apie gamtoje palikto plastiko žalą Žemei ir apie Šiaulių mieste esančius taromatus. 10 (II) klasės mokiniai Boris Kim ir Viktor Ivanov pasakojo apie Regioninę aplinkosauginę mokinių ir mokytojų teorinę-praktinę konferenciją “I care about it…” („Man rūpi…“), kur jie abu anglų kalba skaitė pranešimą „Mokykliniai aplinkosauginiai projektai: galimybės ir perspektyvos“. Eduard Laričev pristatė stendinį pranešimą „Plastiko mainai į knygas“, skirtą supažindinti su mūsų gimnazijoje vykdomu tokio pavadinimo projektu, taip pat surengė viktoriną. Teisingai atsakiusieji į viktorinos klausimus ekologijos tema gavo prizą – sulčių buteliuką. Jį išgėrę viktorinos dalyviai turėjo galimybę tapti projekto dalyviais, nes plastiko tarą buvo galima palikti moksleivių pristatytame popieriniame taromate. Visos lėšos, gautos atidavus pakuotes į taromatus, vėliau yra keičiamos į knygas mokyklos bibliotekai. Už tai atsakingi bus 7 klasės mokiniai.

Pristatymo sumanytojos ir rengėjos – chemijos mokytoja Irina Šeleng ir bibliotekos vedėja Olga Mirnaja.