Pamoka gamtoje

014Gegužės 29 dieną „Santarvės“ gimnazijos aštuntokams ir devintokams lietuvių kalbos pamoka „Senosios Šiaulių kapinės kaip kultūrinis lingvistinis objektas“ vyko kitoje erdvėje – senosiose Šiaulių (Talkšos) kapinėse. Per pamoką aplankytos šiose kapinėse palaidotų žymiausių kultūros veikėjų ir jų protėvių (poeto, aušrininko J. Miliausko-Miglovaros, rašytojos S. Kymantaitės-Čiurlionienės senelių Jarulaičių, kunigo, blaivybės skleidėjo I. Stacho, skulptoriaus A. Raudonio, sukūrusio S. Daukanto paminklą Papilėje, ir kitų) kapavietės ir prisiminti iškiliųjų žmonių nuopelnai Šiauliams ir Lietuvai, susipažinta su senaisiais lietuvių tikėjimais, kultūriniais papročiais ir įpročiais, kuriuos liudija antkapiai ir jų įrašai. Filologinė informacija papildyta gausiais istoriniais faktais.

Mokiniai, įtvirtindami žinias, turėjo atlikti praktinę filologinę užduotį: rasti epitafiją ir bent tris lingvistinius faktus antkapiuose, rodančius kalbos kitimą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rūta Kazlauskaitė