Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai)

 

s testaie-NMPP vykdymas 2020 m. pavasarį:

4 ir 8 klasėse vykdomas bandomasis elektroninis NMPP,

2 ir 6 klasėse NMPP nebus vykdomas.

4 klasė:

· Skaitymas (teksto suvokimas). Testo užduotys pateikiamos tik lietuvių kalba

· Matematika. Testo užduotys pateikiamos lietuvių kalba, rusų ir lenkų kalbomis

· Pasaulio pažinimas. Testo užduotys pateikiamos tik lietuvių kalba

8 klasė:

· Skaitymas (teksto suvokimas). Testo užduotys pateikiamos tik lietuvių kalba

· Matematika. Testo užduotys pateikiamos lietuvių kalba, rusų ir lenkų kalbomis

· Gamtos mokslai. Testo užduotys pateikiamos tik lietuvių kalba

· Socialiniai mokslai. Testo užduotys pateikiamos tik lietuvių kalba

Rašymo testo nei 4, nei 8 klasėje nebus.

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais matematikos testai 4 ir 8 klasėje bus išversti į rusų ir lenkų kalbas. Visa informacija apie e-NMPP skelbiama https://www.egzaminai.lt/342/