Mokytojams

Spec.poreikių mokinių sutrikimai


Konsultacijų grafikas 2017-2018 m.m.


Renginio aprašymas forma


PAAIŠKINIMAS DĖL PAMOKŲ PATEISINIMO


Neformalaus ugdymo užsiėmimų


Diferencijavimas pamokoje


Kalendorinių teminių planų rengimo gairės


Šiandienos mokymo ir mokymosi problemos. Kaip siekti kokybiškesnio mokymo taikant dvikalbį ugdymą


II-pusmečio-5-12 kl.


kd rezultatų suvestinė


I pusmečio 1-4 kl.

I pusmečio 5-12kl.


FORMA 201… metų mokytojo kvalifikacijos tobulinimo programa