Учителя

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 m.m.

Mokytojo pareigybė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

Klases aukletojo pareiginiai

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Visų mokytojų el.pašto adresas santarvesvm@gmail.com, kontaktinis telefonas 841435716

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė
kategorija
Arlikevičiūtė Dovilė Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

Užsienio kalbos (ispanų) mokytoja

Mokytoja
Atstopienė Jovita Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Bagdonaitė Dainė Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Bessarab Nadežda Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
Čekanauskienė Neringa Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja
Dauskurdienė Audra Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja
Fabijūnas Ričardas Technologijų ir žmogaus saugos mokytojas Mokytojas metodininkas
Gaidamavičienė Monika Pradinių klasių mokytoja Mokytoja
Gavrilova Jelena Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė
Girdvainienė Birutė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja
Grabauskas Arūnas Kūno kultūros mokytoja Mokytojas metodininkas
Gricienė Laima Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Vyresnioji mokytoja
Jocienė Erika Specialioji pedagogė, logopedė Vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė
Jovaišienė Dalia Dailės ir technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė
Kazlauskaitė Rūta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja
Kazlauskienė Natalja Kūno kultūros mokytoja Mokytoja
Kolupayeva Alesia Matematikos mokytoja Mokytoja
Kulevičienė Renata Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Kušleikienė Irina Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė
Informacinių technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja
Legackaja Oksana Muzikos ir šokio mokytoja Mokytoja metodininkė
Lopatkina Liudmila Užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja Mokytoja
Mallard Diana Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Medvedeva Jelena Gimtosios (rusų) kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Mituzienė Kristina Užsienio kalbos (anglų) mokytoja Mokytoja
Murzienė Jolanta Dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja) Mokytoja metodininkė
Neutova Olga Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė
Raziūnienė Virginija Biologijos mokytoja Vyresnioji mokytoja
Remeikienė Ingrida Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja
Slonskienė Rasa Psichologijos mokytoja Mokytoja
Staponkienė Loreta Pradinių klasių mokytoja Mokytoja
Surmina Galina Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Mokytoja
Šeleng Irina Chemijos mokytoja Mokytoja
Valiuvienė Vida Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Mokytoja
Vilčikauskienė Vilma Užsienio kalbos (anglų) mokytoja Mokytoja
Vodianickaja Tatjana Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė
Volodkė Marija Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė
Zavaliauskienė Virginija Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja

Klasių auklėtojai

PUG – Vida Valiuvienė

1 klasė – Marija Volodkė

2 klasė – Loreta Staponkienė

3 klasė – Monika Gaidamavičienė

4 klasė – Ingrida Remeikienė

5 klasės – Jovita Atstopienė

6 klasė – Kristina Mituzienė

7/8 klasės – Oksana Legackaja

I /9 klasė – Irina Šeleng

II/III/10/11 klasė – Olga Neutova

IV/12 klasė – Olga Mirnaja